Ấp Tân Ngọc, Tân Thành

17/05/2022 21:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 86 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ấp Tân Ngọc, Tân Thành Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ấp Tân Ngọc, Tân Thành
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ấp Tân Ngọc, Tân Thành
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa vừa
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
19/05
31 ° 35 ° mưa vừa
20/05
31 ° 35 ° mưa vừa
21/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps