Bái Ân, Tây Hồ

20/05/2022 23:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 83 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bái Ân, Tây Hồ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bái Ân, Tây Hồ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bái Ân, Tây Hồ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
29 ° 32 ° mưa vừa
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
22 ° 22 ° mưa cường độ nặng
23/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
25/05
28 ° 32 ° mưa vừa
26/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/05
28 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps