Dương Minh Châu, Tây Ninh

18/05/2022 16:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 62 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dương Minh Châu, Tây Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
32 ° 37 ° mưa vừa
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
31 ° 37 ° mưa vừa
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
29 ° 34 ° mưa vừa
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
27 ° 30 ° mưa vừa
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
27 ° 27 ° mưa vừa
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
30 ° 35 ° mưa cường độ nặng
19/05
30 ° 35 ° mưa vừa
20/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
21/05
31 ° 35 ° mây đen u ám
22/05
28 ° 31 ° mưa vừa
23/05
31 ° 35 ° mưa vừa
24/05
30 ° 34 ° mưa vừa
25/05
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps