Dương Minh Châu, Tây Ninh

31/01/2023 10:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 71 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dương Minh Châu, Tây Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675108800 : 1675108800
03:00
31/01
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675112400 : 1675112400
04:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675116000 : 1675116000
05:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675119600 : 1675119600
06:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675123200 : 1675123200
07:00
31/01
20 ° 20 ° mây cụm
1675126800 : 1675126800
08:00
31/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
29 ° 30 ° mây đen u ám
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
31 ° 32 ° mây đen u ám
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
32 ° 33 ° mây đen u ám
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
33 ° 33 ° mây cụm
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
33 ° 33 ° mây đen u ám
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
33 ° 33 ° mây cụm
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
32 ° 33 ° mây đen u ám
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
30 ° 30 ° mây cụm
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
28 ° 29 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
31 ° 32 ° mây đen u ám
01/02
28 ° 30 ° mưa vừa
02/02
30 ° 33 ° mưa nhẹ
03/02
33 ° 35 ° mây thưa
04/02
34 ° 36 ° mây đen u ám
05/02
33 ° 35 ° mây rải rác
06/02
33 ° 35 ° mây cụm
07/02
34 ° 36 ° mây thưa

Windy Maps