Gò Dầu, Tây Ninh

07/06/2023 18:58

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu, Tây Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gò Dầu, Tây Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
27 ° 29 ° mưa vừa
08/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
09/06
29 ° 31 ° mây đen u ám
10/06
32 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 35 ° mưa nhẹ
12/06
33 ° 36 ° mưa nhẹ
13/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
14/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps