Tân Châu, Tây Ninh

25/09/2022 18:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 83 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tân Châu, Tây Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tân Châu, Tây Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tân Châu, Tây Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 35 ° mưa cường độ nặng
26/09
28 ° 31 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa vừa
28/09
25 ° 26 ° mưa vừa
29/09
28 ° 32 ° mưa vừa
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
01/10
29 ° 33 ° mưa vừa
02/10
26 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps