Trảng Bàng, Tây Ninh

10/12/2023 23:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 52 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trảng Bàng, Tây Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trảng Bàng, Tây Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
32 ° 35 ° mây cụm
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
32 ° 35 ° mây cụm
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
30 ° 33 ° mây cụm
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
28 ° 31 ° mây cụm
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
27 ° 29 ° mây cụm
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
25 ° 26 ° mây cụm
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
30 ° 34 ° mây cụm
11/12
30 ° 32 ° mây đen u ám
12/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
13/12
29 ° 32 ° mây rải rác
14/12
30 ° 32 ° mây đen u ám
15/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
16/12
30 ° 33 ° mưa nhẹ
17/12
29 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps