Hưng Hà, Thái Bình

07/06/2023 19:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 78 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hưng Hà, Thái Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hưng Hà, Thái Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hưng Hà, Thái Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
34 ° 39 ° mưa nhẹ
08/06
32 ° 37 ° mưa vừa
09/06
27 ° 31 ° mưa vừa
10/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
12/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
13/06
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
14/06
28 ° 31 ° mưa vừa

Windy Maps