Kiến Xương, Thái Bình

20/05/2022 23:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kiến Xương, Thái Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kiến Xương, Thái Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kiến Xương, Thái Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
21/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
22/05
25 ° 25 ° mưa vừa
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
25/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 34 ° mây cụm
27/05
30 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps