Thành phố Thái Bình, Thái Bình

23/10/2021 22:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 75 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Thái Bình, Thái Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
21 ° 21 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
27/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
28/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
29/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
30/10
24 ° 24 ° mây đen u ám