Thái Nguyên

25/04/2024 09:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713992400 : 1713992400
04:00
25/04
24 ° 24 ° mây đen u ám
1713996000 : 1713996000
05:00
25/04
24 ° 24 ° mây đen u ám
1713999600 : 1713999600
06:00
25/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1714003200 : 1714003200
07:00
25/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1714006800 : 1714006800
08:00
25/04
26 ° 27 ° mây cụm
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
29 ° 32 ° mây cụm
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
30 ° 34 ° mây cụm
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
31 ° 36 ° mây cụm
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
33 ° 38 ° mây rải rác
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
34 ° 40 ° mây rải rác
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
35 ° 40 ° bầu trời quang đãng
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
33 ° 38 ° mây thưa
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
33 ° 39 ° mây rải rác
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
33 ° 39 ° mây rải rác
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
31 ° 37 ° mây rải rác
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
29 ° 34 ° mây rải rác
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
29 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
28 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
27 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
31 ° 36 ° mây cụm
26/04
32 ° 39 ° mây cụm
27/04
34 ° 40 ° mây rải rác
28/04
33 ° 39 ° mây cụm
29/04
33 ° 39 ° mây rải rác
30/04
35 ° 40 ° mây thưa
01/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
02/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps