Ba Hàng, Thái Nguyên

20/10/2021 14:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ba Hàng, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ba Hàng, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
31 ° 38 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
31 ° 38 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
30 ° 37 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
30 ° 36 ° mây đen u ám
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
28 ° 33 ° mây đen u ám
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
27 ° 30 ° mây cụm
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 26 ° mây cụm
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ba Hàng, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
21/10
20 ° 20 ° mưa cường độ nặng
22/10
16 ° 16 ° mưa vừa
23/10
16 ° 15 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 24 ° mây thưa
27/10
24 ° 24 ° mây đen u ám