Ba Hàng, Thái Nguyên

23/09/2023 21:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 88 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ba Hàng, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ba Hàng, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
28 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
29 ° 36 ° mưa nhẹ
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
28 ° 35 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ba Hàng, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 38 ° mưa nhẹ
24/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
25/09
31 ° 37 ° mưa vừa
26/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
28/09
31 ° 36 ° mưa vừa
29/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
30/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps