Định Hóa, Thái Nguyên

17/05/2022 20:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 75 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Định Hóa, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Định Hóa, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Định Hóa, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
29 ° 29 ° mây cụm
18/05
29 ° 30 ° mây đen u ám
19/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
20/05
26 ° 26 ° mưa vừa
21/05
21 ° 22 ° mưa cường độ nặng
22/05
21 ° 21 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps