Phú Lương, Thái Nguyên

17/05/2022 13:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 52 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Lương, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Lương, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
28 ° 29 ° mây đen u ám
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
28 ° 29 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 29 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
28 ° 29 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
28 ° 29 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
23 ° 24 ° mây cụm
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 22 ° mây rải rác
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 22 ° mây rải rác
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Lương, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 29 ° mây cụm
18/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
19/05
23 ° 24 ° mưa vừa
20/05
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
21/05
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
22/05
21 ° 21 ° mưa vừa
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ

Windy Maps