Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

13/04/2024 17:48

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 73 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Sông Công, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
29 ° 34 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
29 ° 33 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 32 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
28 ° 31 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
27 ° 27 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
26 ° 27 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
28 ° 32 ° mưa nhẹ
14/04
29 ° 33 ° mây đen u ám
15/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ
16/04
29 ° 32 ° mưa nhẹ
17/04
28 ° 32 ° mưa nhẹ
18/04
28 ° 32 ° mưa nhẹ
19/04
30 ° 35 ° mưa nhẹ
20/04
29 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps