Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

23/10/2021 22:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 78 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 20 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
24/10
21 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
25 ° 25 ° mây cụm
26/10
27 ° 28 ° mây thưa
27/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
28/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
29/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ