Võ Nhai, Thái Nguyên

23/10/2021 21:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 84 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Võ Nhai, Thái Nguyên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Võ Nhai, Thái Nguyên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 19 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Võ Nhai, Thái Nguyên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
26 ° 26 ° mây cụm
26/10
28 ° 29 ° mây thưa
27/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
28/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
29/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
22 ° 22 ° mây đen u ám