Bá Thước, Thanh Hoá

26/02/2024 09:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bá Thước, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bá Thước, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
17 ° 18 ° mây đen u ám
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
18 ° 18 ° mây đen u ám
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
18 ° 18 ° mây đen u ám
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
18 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bá Thước, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
27/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
28/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
29/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
01/03
17 ° 17 ° mưa nhẹ
02/03
15 ° 15 ° mưa nhẹ
03/03
20 ° 20 ° mây đen u ám
04/03
29 ° 30 ° mây cụm

Windy Maps