Bá Thước, Thanh Hoá

23/10/2021 22:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 85 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bá Thước, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bá Thước, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bá Thước, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
22 ° 21 ° mây đen u ám
24/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
25/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
28/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
30/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ