Bá Thước, Thanh Hoá

24/05/2022 14:02

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bá Thước, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bá Thước, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653346800 : 1653346800
06:00
24/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1653350400 : 1653350400
07:00
24/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1653354000 : 1653354000
08:00
24/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1653357600 : 1653357600
09:00
24/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1653361200 : 1653361200
10:00
24/05
24 ° 26 ° mây đen u ám
1653364800 : 1653364800
11:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bá Thước, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
25/05
26 ° 27 ° mưa vừa
26/05
31 ° 38 ° mưa cường độ nặng
27/05
32 ° 39 ° mưa vừa
28/05
31 ° 38 ° mưa vừa
29/05
33 ° 40 ° mưa vừa
30/05
29 ° 35 ° mưa vừa
31/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps