Đông Sơn, Thanh Hoá

17/05/2022 21:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đông Sơn, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đông Sơn, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đông Sơn, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
30 ° 31 ° mây đen u ám
19/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
20/05
30 ° 35 ° mưa vừa
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
22 ° 23 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa vừa
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps