Hà Trung, Thanh Hoá

07/06/2023 20:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 77 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hà Trung, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hà Trung, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hà Trung, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 39 ° mưa vừa
08/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
09/06
27 ° 27 ° mưa vừa
10/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
28 ° 32 ° mưa vừa
13/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
14/06
29 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps