Nga Sơn, Thanh Hoá

17/05/2022 21:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 74 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nga Sơn, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nga Sơn, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nga Sơn, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
18/05
28 ° 30 ° mây đen u ám
19/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
20/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
22 ° 22 ° mưa vừa
24/05
25 ° 25 ° mây đen u ám

Windy Maps