Như Thanh, Thanh Hoá

01/02/2023 03:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 87 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Như Thanh, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Như Thanh, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
13 ° 12 ° mây thưa
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
15 ° 15 ° mây thưa
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
19 ° 18 ° mây thưa
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
22 ° 21 ° mây rải rác
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
22 ° 22 ° mây rải rác
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
18 ° 18 ° mây rải rác
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
18 ° 18 ° mây rải rác
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
18 ° 18 ° mây rải rác
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
18 ° 18 ° mây cụm
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Như Thanh, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
25 ° 25 ° mây cụm
02/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
03/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
04/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
06/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
07/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
08/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps