Quan Hóa, Thanh Hoá

18/05/2022 16:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 53 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quan Hóa, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quan Hóa, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
30 ° 32 ° mây đen u ám
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
30 ° 32 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
29 ° 31 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
25 ° 25 ° mây cụm
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
23 ° 24 ° mây cụm
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
23 ° 24 ° mây cụm
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quan Hóa, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
30 ° 31 ° mây đen u ám
19/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
20/05
28 ° 32 ° mưa vừa
21/05
26 ° 27 ° mưa vừa
22/05
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
23/05
22 ° 23 ° mưa vừa
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
25/05
27 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps