Quan Hóa, Thanh Hoá

20/10/2021 13:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 61 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quan Hóa, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quan Hóa, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
32 ° 37 ° mây đen u ám
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
32 ° 37 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
32 ° 37 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
31 ° 37 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
30 ° 35 ° mây cụm
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
27 ° 31 ° mây cụm
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
24 ° 26 ° mây rải rác
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quan Hóa, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
32 ° 37 ° mây đen u ám
21/10
29 ° 34 ° mưa vừa
22/10
18 ° 19 ° mưa vừa
23/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
26/10
26 ° 26 ° mây thưa
27/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ