Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

25/04/2024 07:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 87 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714003200 : 1714003200
07:00
25/04
27 ° 31 ° mây cụm
1714006800 : 1714006800
08:00
25/04
27 ° 31 ° mây cụm
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
28 ° 32 ° mây cụm
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
28 ° 33 ° mây cụm
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
30 ° 36 ° mây cụm
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
32 ° 39 ° mây cụm
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
33 ° 40 ° mây rải rác
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
31 ° 38 ° bầu trời quang đãng
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
28 ° 32 ° mây rải rác
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
29 ° 34 ° mây rải rác
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
28 ° 33 ° mây rải rác
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
27 ° 30 ° mây rải rác
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
26 ° 27 ° mây rải rác
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
26 ° 26 ° mây rải rác
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
26 ° 27 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
30 ° 36 ° mây cụm
26/04
35 ° 42 ° bầu trời quang đãng
27/04
36 ° 41 ° mây rải rác
28/04
33 ° 40 ° mây rải rác
29/04
34 ° 40 ° mưa nhẹ
30/04
36 ° 41 ° bầu trời quang đãng
01/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
02/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps