Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

18/05/2022 17:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 65 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652846400 : 1652846400
11:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652850000 : 1652850000
12:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652853600 : 1652853600
13:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652857200 : 1652857200
14:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652860800 : 1652860800
15:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
28 ° 32 ° mưa cường độ nặng
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
22 ° 22 ° mưa cường độ nặng
23/05
23 ° 23 ° mưa vừa
24/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
25/05
24 ° 25 ° mưa vừa

Windy Maps