Thọ Xuân, Thanh Hoá

07/06/2023 20:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 41 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 58 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thọ Xuân, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thọ Xuân, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686114000 : 1686114000
12:00
07/06
34 ° 41 ° mưa nhẹ
1686117600 : 1686117600
13:00
07/06
34 ° 41 ° mưa vừa
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
34 ° 40 ° mưa nhẹ
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
34 ° 41 ° mây đen u ám
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
33 ° 40 ° mây đen u ám
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
32 ° 39 ° mây đen u ám
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
27 ° 31 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thọ Xuân, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 40 ° mưa vừa
08/06
32 ° 37 ° mưa vừa
09/06
29 ° 36 ° mưa vừa
10/06
32 ° 37 ° mưa vừa
11/06
26 ° 26 ° mưa vừa
12/06
30 ° 36 ° mưa cường độ nặng
13/06
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
14/06
30 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps