Thường Xuân, Thanh Hoá

23/04/2024 06:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thường Xuân, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thường Xuân, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
26 ° 26 ° mây đen u ám
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
26 ° 26 ° mây đen u ám
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
28 ° 33 ° mây đen u ám
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
30 ° 36 ° mây cụm
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
32 ° 38 ° mây cụm
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
33 ° 39 ° mây cụm
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
34 ° 40 ° mây cụm
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
34 ° 41 ° mây thưa
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
34 ° 40 ° mây thưa
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
32 ° 39 ° mây rải rác
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
31 ° 37 ° mây rải rác
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
28 ° 33 ° mây cụm
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
27 ° 31 ° mây cụm
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thường Xuân, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
32 ° 38 ° mưa nhẹ
24/04
31 ° 37 ° mưa cường độ nặng
25/04
34 ° 41 ° mưa vừa
26/04
33 ° 39 ° mây rải rác
27/04
37 ° 40 ° bầu trời quang đãng
28/04
34 ° 40 ° bầu trời quang đãng
29/04
36 ° 43 ° mây thưa
30/04
39 ° 43 ° mưa nhẹ

Windy Maps