Thường Xuân, Thanh Hoá

05/10/2023 10:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 57 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thường Xuân, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thường Xuân, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
32 ° 37 ° mây rải rác
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
33 ° 38 ° mây rải rác
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
33 ° 38 ° mây rải rác
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
33 ° 38 ° mây cụm
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
33 ° 39 ° mây cụm
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
33 ° 39 ° mây cụm
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
32 ° 39 ° mây cụm
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
30 ° 36 ° mây cụm
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
27 ° 32 ° mây cụm
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
27 ° 30 ° mây cụm
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
26 ° 26 ° mây rải rác
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
26 ° 27 ° mây rải rác
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thường Xuân, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
33 ° 38 ° mưa nhẹ
06/10
33 ° 38 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 35 ° mưa vừa
08/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
09/10
27 ° 28 ° mây đen u ám
10/10
28 ° 29 ° mây cụm
11/10
27 ° 28 ° mây đen u ám
12/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps