Triệu Sơn, Thanh Hoá

07/06/2023 18:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Triệu Sơn, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Triệu Sơn, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
28 ° 33 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
28 ° 32 ° mưa vừa
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 32 ° mưa vừa
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
27 ° 31 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Triệu Sơn, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 40 ° mưa vừa
08/06
33 ° 39 ° mưa nhẹ
09/06
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
10/06
24 ° 25 ° mưa vừa
11/06
29 ° 34 ° mưa nhẹ
12/06
29 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 37 ° mưa vừa

Windy Maps