Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

13/04/2024 16:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 67 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
29 ° 32 ° mưa nhẹ
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
29 ° 32 ° mưa nhẹ
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
27 ° 29 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
26 ° 27 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 26 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 25 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 36 ° mưa nhẹ
14/04
33 ° 37 ° mưa nhẹ
15/04
31 ° 35 ° mưa rất nặng
16/04
27 ° 30 ° mưa vừa
17/04
30 ° 35 ° mưa vừa
18/04
31 ° 35 ° mây rải rác
19/04
33 ° 38 ° mây thưa
20/04
33 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps