Khối 3, Thành phố Cao Bằng

17/05/2022 20:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 81 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khối 3, Thành phố Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khối 3, Thành phố Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
20 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khối 3, Thành phố Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
18/05
27 ° 28 ° mây cụm
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
21/05
20 ° 21 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa vừa
24/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps