Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

29/01/2023 17:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 42 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
30 ° 30 ° mây rải rác
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
29 ° 30 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
28 ° 29 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
27 ° 28 ° mây cụm
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
24 ° 24 ° mây cụm
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
30/01
30 ° 30 ° mây đen u ám
31/01
32 ° 33 ° mây cụm
01/02
31 ° 32 ° mưa nhẹ
02/02
32 ° 34 ° mưa nhẹ
03/02
35 ° 36 ° mây đen u ám
04/02
35 ° 36 ° mây đen u ám
05/02
34 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps