Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

17/05/2022 20:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 83 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
27 ° 31 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 38 ° mưa vừa
18/05
30 ° 34 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
20/05
33 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
22/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps