Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

20/10/2021 13:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: bão Độ ẩm: 74 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
31 ° 38 ° mưa cường độ nặng
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
30 ° 37 ° mây cụm
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
27 ° 32 ° mưa nhẹ
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
30 ° 37 ° mưa cường độ nặng
21/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
22/10
31 ° 35 ° mưa vừa
23/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
24/10
29 ° 33 ° mưa vừa
25/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/10
29 ° 32 ° mưa nhẹ
27/10
30 ° 36 ° mưa vừa