Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

05/02/2023 14:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 58 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
28 ° 30 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
06/02
29 ° 32 ° mây đen u ám
07/02
30 ° 33 ° mây rải rác
08/02
29 ° 33 ° mây cụm
09/02
30 ° 32 ° mây rải rác
10/02
29 ° 32 ° mây rải rác
11/02
30 ° 33 ° mây cụm
12/02
30 ° 32 ° mây cụm

Windy Maps