Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

04/06/2023 04:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 94 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685826000 : 1685826000
04:00
04/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
28 ° 33 ° mây cụm
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
29 ° 34 ° mây cụm
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
31 ° 36 ° mây cụm
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
33 ° 38 ° mây đen u ám
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
34 ° 38 ° mây đen u ám
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
35 ° 39 ° mưa nhẹ
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
34 ° 38 ° mưa nhẹ
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
34 ° 38 ° mưa nhẹ
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
33 ° 37 ° mây đen u ám
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
33 ° 38 ° mây đen u ám
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
32 ° 37 ° mây đen u ám
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
34 ° 38 ° mưa nhẹ
05/06
34 ° 38 ° mưa cường độ nặng
06/06
29 ° 33 ° mưa vừa
07/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
08/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
09/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
10/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
11/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps