Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

17/05/2022 21:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
28 ° 32 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 38 ° mưa vừa
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
19/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
20/05
33 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps