Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10/12/2023 07:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 94 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702159200 : 1702159200
05:00
10/12
26 ° 27 ° mây rải rác
1702162800 : 1702162800
06:00
10/12
26 ° 26 ° mây rải rác
1702166400 : 1702166400
07:00
10/12
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
27 ° 30 ° mây cụm
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
29 ° 32 ° mây đen u ám
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
31 ° 34 ° mây đen u ám
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
32 ° 36 ° mây cụm
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
33 ° 36 ° mây cụm
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
33 ° 36 ° mây đen u ám
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
33 ° 36 ° mây đen u ám
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
31 ° 34 ° mây đen u ám
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
29 ° 31 ° mây đen u ám
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
31 ° 34 ° mưa nhẹ
11/12
30 ° 32 ° mây đen u ám
12/12
31 ° 34 ° mây cụm
13/12
30 ° 33 ° mây cụm
14/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
15/12
31 ° 34 ° mây đen u ám
16/12
31 ° 34 ° mưa nhẹ
17/12
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps