Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

02/02/2023 05:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
26 ° 27 ° mây rải rác
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
26 ° 26 ° mây thưa
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
26 ° 27 ° mây rải rác
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
28 ° 31 ° mây cụm
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
30 ° 33 ° mây cụm
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
32 ° 35 ° mây đen u ám
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
33 ° 35 ° mây đen u ám
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
30 ° 33 ° mây đen u ám
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
29 ° 30 ° mây cụm
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
27 ° 29 ° mây cụm
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
27 ° 29 ° mây thưa
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
27 ° 29 ° mây rải rác
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
27 ° 28 ° mây rải rác
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
27 ° 28 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
33 ° 35 ° mây đen u ám
03/02
33 ° 35 ° mây cụm
04/02
35 ° 36 ° mây cụm
05/02
35 ° 36 ° mây cụm
06/02
35 ° 37 ° mây cụm
07/02
35 ° 37 ° mây đen u ám
08/02
35 ° 37 ° mây cụm
09/02
35 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps