Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

30/09/2022 20:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
28 ° 33 ° mưa vừa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
28 ° 32 ° mây cụm
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
27 ° 31 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
31 ° 35 ° mưa vừa
01/10
30 ° 35 ° mưa vừa
02/10
28 ° 32 ° mưa vừa
03/10
29 ° 33 ° mưa vừa
04/10
30 ° 34 ° mưa vừa
05/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
07/10
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps