Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

06/02/2023 23:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 65 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
29 ° 32 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
28 ° 31 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
28 ° 30 ° mây rải rác
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
27 ° 29 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
34 ° 35 ° mây rải rác
07/02
34 ° 35 ° mây thưa
08/02
34 ° 35 ° mây rải rác
09/02
36 ° 35 ° mưa nhẹ
10/02
36 ° 35 ° mây rải rác
11/02
35 ° 35 ° mây thưa
12/02
35 ° 37 ° mây đen u ám
13/02
36 ° 37 ° mây đen u ám

Windy Maps