Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

07/06/2023 14:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 84 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686106800 : 1686106800
10:00
07/06
29 ° 36 ° mây cụm
1686110400 : 1686110400
11:00
07/06
28 ° 34 ° mây cụm
1686114000 : 1686114000
12:00
07/06
28 ° 33 ° mây cụm
1686117600 : 1686117600
13:00
07/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
28 ° 34 ° mưa vừa
08/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
09/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
13/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
14/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps