Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

17/05/2022 21:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 83 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
28 ° 31 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 38 ° mưa vừa
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
19/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
20/05
33 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps