Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

13/04/2024 17:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 55 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712980800 : 1712980800
11:00
13/04
33 ° 38 ° mây rải rác
1712984400 : 1712984400
12:00
13/04
34 ° 38 ° mây cụm
1712988000 : 1712988000
13:00
13/04
33 ° 37 ° mây cụm
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
34 ° 38 ° mây cụm
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
34 ° 38 ° mây cụm
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
34 ° 37 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
32 ° 35 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
30 ° 32 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
29 ° 31 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
29 ° 31 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
28 ° 31 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
33 ° 38 ° mây rải rác
14/04
36 ° 38 ° mây đen u ám
15/04
37 ° 39 ° mây cụm
16/04
35 ° 38 ° mây rải rác
17/04
35 ° 36 ° mây rải rác
18/04
35 ° 37 ° mưa nhẹ
19/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
20/04
35 ° 38 ° mây rải rác

Windy Maps