Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

13/04/2024 17:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 64 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
31 ° 35 ° mây rải rác
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
31 ° 35 ° mây thưa
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
30 ° 34 ° mây rải rác
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
30 ° 33 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
29 ° 33 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 31 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
36 ° 39 ° mây đen u ám
14/04
37 ° 38 ° mây rải rác
15/04
37 ° 39 ° mây rải rác
16/04
35 ° 38 ° mây thưa
17/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
18/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
34 ° 38 ° mưa vừa
20/04
34 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps