Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

29/01/2023 15:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
26 ° 26 ° mây cụm
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
26 ° 26 ° mây cụm
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
27 ° 28 ° mây cụm
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
28 ° 28 ° mây cụm
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
25 ° 25 ° mây cụm
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
25 ° 25 ° mây cụm
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
25 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
26 ° 26 ° mây cụm
30/01
31 ° 31 ° bầu trời quang đãng
31/01
33 ° 34 ° mây đen u ám
01/02
32 ° 33 ° mây đen u ám
02/02
31 ° 34 ° mưa nhẹ
03/02
34 ° 36 ° mây cụm
04/02
35 ° 36 ° mây cụm
05/02
36 ° 37 ° mây rải rác

Windy Maps