Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

07/06/2023 19:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 74 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
30 ° 37 ° mây cụm
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
31 ° 38 ° mây rải rác
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
30 ° 37 ° mây cụm
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
29 ° 34 ° mây cụm
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
27 ° 30 ° mưa vừa
08/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
09/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
14/06
33 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps