Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

05/02/2023 15:02

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

35 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 36 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
35 ° 36 ° mây cụm
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
35 ° 36 ° mây cụm
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
33 ° 34 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
31 ° 32 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
29 ° 30 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
34 ° 36 ° mây cụm
06/02
34 ° 35 ° mây cụm
07/02
34 ° 36 ° mây cụm
08/02
35 ° 37 ° mưa nhẹ
09/02
36 ° 37 ° mây rải rác
10/02
36 ° 36 ° mây rải rác
11/02
36 ° 36 ° mây đen u ám
12/02
36 ° 37 ° mây cụm

Windy Maps