Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

26/02/2024 09:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 54 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
30 ° 32 ° mây rải rác
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
30 ° 32 ° mây rải rác
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
32 ° 33 ° mây rải rác
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
34 ° 35 ° mây thưa
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
36 ° 36 ° mây thưa
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
38 ° 38 ° mây thưa
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
36 ° 36 ° mây thưa
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
35 ° 36 ° mây rải rác
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
34 ° 35 ° mây rải rác
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
31 ° 33 ° mây rải rác
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
29 ° 31 ° mây rải rác
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
29 ° 30 ° mây rải rác
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
29 ° 30 ° mây rải rác
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
29 ° 30 ° mây rải rác
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
29 ° 30 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
34 ° 35 ° mây thưa
27/02
37 ° 39 ° mưa nhẹ
28/02
36 ° 37 ° mây cụm
29/02
38 ° 38 ° mây cụm
01/03
38 ° 39 ° mây cụm
02/03
38 ° 39 ° mây đen u ám
03/03
37 ° 39 ° mây rải rác
04/03
37 ° 39 ° mây cụm

Windy Maps