Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

23/09/2023 15:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695430800 : 1695430800
08:00
23/09
29 ° 35 ° mây cụm
1695434400 : 1695434400
09:00
23/09
29 ° 36 ° mây rải rác
1695438000 : 1695438000
10:00
23/09
29 ° 36 ° mưa nhẹ
1695441600 : 1695441600
11:00
23/09
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1695445200 : 1695445200
12:00
23/09
30 ° 37 ° mưa vừa
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
30 ° 36 ° mưa vừa
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
30 ° 35 ° mưa vừa
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
30 ° 35 ° mưa vừa
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
29 ° 34 ° mưa vừa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 37 ° mưa vừa
24/09
29 ° 34 ° mưa vừa
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa
26/09
29 ° 34 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa vừa
28/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
29/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
30/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps