Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

23/09/2023 22:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 94 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 36 ° mưa vừa
24/09
29 ° 33 ° mưa vừa
25/09
28 ° 31 ° mưa vừa
26/09
26 ° 27 ° mưa vừa
27/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
28/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
29/09
27 ° 27 ° mưa nhẹ
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Windy Maps