Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

01/02/2023 02:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675188000 : 1675188000
01:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675191600 : 1675191600
02:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
28 ° 30 ° mây đen u ám
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
29 ° 30 ° mây đen u ám
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
30 ° 31 ° mây đen u ám
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
32 ° 32 ° mây cụm
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
02/02
32 ° 34 ° mưa nhẹ
03/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
04/02
36 ° 37 ° mây rải rác
05/02
35 ° 37 ° mây rải rác
06/02
35 ° 37 ° mây cụm
07/02
34 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps