Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

30/09/2022 20:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 74 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664524800 : 1664524800
15:00
30/09
30 ° 36 ° mưa vừa
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
30 ° 36 ° mây rải rác
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
29 ° 35 ° mây cụm
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
31 ° 35 ° mưa vừa
01/10
30 ° 34 ° mưa vừa
02/10
27 ° 29 ° mưa vừa
03/10
29 ° 33 ° mưa vừa
04/10
30 ° 34 ° mưa vừa
05/10
29 ° 34 ° mưa vừa
06/10
30 ° 33 ° mưa vừa
07/10
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps