Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

23/10/2021 22:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 100 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 36 ° mưa vừa
24/10
31 ° 37 ° mưa cường độ nặng
25/10
30 ° 35 ° mưa vừa
26/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 26 ° mưa vừa
28/10
28 ° 32 ° mưa vừa
29/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 35 ° mưa vừa