Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28/05/2024 18:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
30 ° 37 ° mây cụm
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
30 ° 37 ° mưa vừa
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
30 ° 37 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
30 ° 35 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
34 ° 39 ° mưa vừa
29/05
32 ° 37 ° mưa vừa
30/05
32 ° 38 ° mưa cường độ nặng
31/05
30 ° 36 ° mưa vừa
01/06
31 ° 37 ° mưa vừa
02/06
30 ° 35 ° mưa vừa
03/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
04/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps