Khóm 5, Thị xã Hồng Ngự

23/09/2023 22:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 85 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khóm 5, Thị xã Hồng Ngự Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khóm 5, Thị xã Hồng Ngự
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
27 ° 30 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
27 ° 30 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khóm 5, Thị xã Hồng Ngự
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 37 ° mưa vừa
24/09
31 ° 36 ° mưa cường độ nặng
25/09
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
26/09
26 ° 26 ° mưa vừa
27/09
26 ° 26 ° mưa vừa
28/09
28 ° 32 ° mưa vừa
29/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
30/09
30 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps